Top

Activităţile principale şi serviciile furnizate

Cercetare şi consultanță

  • Elaborare de documente de planificare strategică și politici publice, analize, studii de evaluare a impactului;
  • Cercetare şi analiză macroeconomică, elaborarea de recomandări de politici economice;
  • Servicii de consultanță acordată decidenților (instituții publice centrale);
  • Elaborarea şi actualizarea documentelor programatice necesare în cadrul strategiilor economice de post-aderare la UE;
  • Elaborarea de studii şi analize pe diverse teme cum ar fi: sistemul de pensii, consolidarea exploatațiilor agricole, schimbări climatice, mediul de afaceri, piața muncii, IMM, evaluarea impactului reducerii emisiilor de gaz, energie, competiție şi ajutor de stat, cercetare-dezvoltare & inovare, energie, politici industriale, comerț exterior, rata de schimb de echilibru, prioritizarea politicilor UE prin prisma avantajelor produse de acestea pentru România, în perspectiva participării la negocierile desfășurate în cadrul procesului de revizuire a bugetului comunitar, guvernanță corporativă, dezvoltare regională etc.

Cursuri şi conferințe

  • Cursuri pentru funcționării publici din cadrul administrației centrale – evaluarea impactului reglementărilor, modelare macroeconomică, econometrie şi utilizare a modelelor statistice, politici monetare, bugetare şi fiscale;
  • Conferinţe pentru diseminarea rezultatelor studiilor/analizelor către autoritățile centrale şi locale, mediul academic, societatea civilă şi către mass-media;

Project management

  • Implementarea unor proiecte destinate aducerii informațiilor despre UE și despre politicile europene mai aproape de cetățeni;
  • Derularea şi implementarea proiectelor care vizează întărirea capacității instituționale ale organismelor guvernamentale pentru a le sprijini în activitatea lor de elaborare a politicilor dar şi pentru monitorizarea implementării acestora;
  • Derularea şi administrarea de proiecte finanţate de organizaţii financiare internaționale (UE, Banca Mondială, USAID, German Marshall Fund, Bertelsmann Foundation, OECD, Parlamentul European etc.);