Top

Constantin Munteanu-Gurgu

A absolvit Facultatea de Comerţ, secţia Comerţ Exterior, ASE – Bucureşti în anul 1971, obţinând Doctoratul în Economie la Institutul Central de Cercetări Economice, Academia Română, în 1990. A urmat de asemenea calificări şi specializări: Scottish Entreprise/ Agenţia de dezvoltare din Scoţia, Marea Britanie, ianuarie – februarie 1992, Organizarea şi funcţionarea unei  agenţii de promovare a investiţiilor străine – International Development Ireland (IDI/IDA), Bucureşti, martie – mai 1992, Nothingam Trent Univeristy, mai – iunie 1996 şi iunie 1998.

În perioada 1976 – 1990 a fost cercetător ştiinţific la Institutul de Economie Mondială, Bucureşti, după care s-a alăturat în perioada 1990-1993 Agenţiei Române de Dezvoltarea, în calitate de Director General, iar în perioada ianuarie – iunie 1993 a fost Secretar de Stat la Consiliul pentru Strategie şi Reformă Economică, Guvernul României.

Din 1992 până în prezent este profesor universitar la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE – Bucureşti, în cadrul căreia predă în mod curent cursuri de finanţe corporative internaţionale, management financiar internaţional, investiţii internaţionale şi psihologie economică. In perioada 1996 – 1997 a fost Decan al Facultăţii de relaţii Economice şi Comerciale Interne şi Internaţionale, Universitatea Româno – Americană, iar intre 2011 şi 2014 Director al Departamentului de Relaţii Economice Internaţionale, Facultatea Relaţii Economice Internaţionale REI – ASE, Bucureşti.

În domeniul finanţelor internaţionale, cercetările sale s-au axat pe probleme legate de politica de simulare a investiţiilor străine directe, analiza bugetului de capital internaţional în corporaţia transnaţională, ajustarea la risc a costului capitalului şi finanţe comportamentale, publicând în calitate de autor sau co-autor numeroase lucrări precum: „Management financiar Internaţional”, Bucureşti, ASE, 2001, „Finanţarea proiectelor de investiţii internaţionale”, Bucureşti, ASE, 2002, „Impactul crizei economice curente asupra percepţiei întreprinzătorilor români cu privire la mediul de afaceri”, Sfera Politicii, Volumul XVIII, Numărul 6, iunie 2010.

În domeniul epistemologiei şi metodologiei economice, cercetările sale s-au îndreptat spre teme de investigaţie precum relaţiile interdisciplinare ale ştiinţei economice, domeniul economie şi religie, precum şi reconstrucţia analizei economice în perspectiva unei viziuni teologice creştin ortodoxe, ce s-au concretizat în lucrări precum: „Fundamentalismul cantitativist în analiza financiara”, Oeconomica, 2-3, 2004, „Reasoning and belif in nowdays scientific research – the case of economics”, International Journal of Academic Research, Part. B. Social Sciences and Humanities, Vol. 7. Nr. 1, Ianuarie 2015 etc.

Din octombrie 1998 este membru al Consiliului consultativ al Centrului Român de Politici Economice.