Top

Delia Oprişan

Delia este absolventă a Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, specializarea Cibernetică şi Previziune Economică (2001) şi a dobândit de-a lungul timpului competenţe solide în: office management, organizarea de evenimente, colectarea, analiza şi interpretarea datelor. La finalul anului 2015 s-a alăturat echipei CEROPE fiind atrasă de domeniul de cercetare, analiză şi consultanţă în care activează organizaţia.