Top

Direcţiile de acţiune ale Centrului Român de Politici Economice

CEROPE derulează proiecte de cercetare, acoperind în special teme de politici economice și  macroeconomice, axându-se pe politicile bugetare, monetare și fiscale, privatizare, restructurare, competitivitate, ajutor de stat, schimbări climatice, îmbunătățirea mediului de afaceri și acordare de consultanță economică organismelor administrației centrale.

În același timp, CEROPE își dorește să funcționeze ca un partener de încredere al administrației, oferindu-și serviciile și expertiza pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice în general, pentru atingerea obiectivelor strategice asumate de România.

Prin proiectele derulate încă de la înființare, CEROPE și-a adus contribuția la procesul de pregătire al României pentru aderarea la UE, oferind consultanță economică actorilor implicați în acest proces și acordând asistență tehnică pentru negocierile care au avut loc. Continuând pe aceeași linie, CEROPE urmărește să aibă un parcurs de think-tank profesionist care să contribuie la asumarea unui rol activ al României în cadrul Uniunii Europene, pe deplin conștientă de drepturile și obligațiile sale, generatoare de politici publice în desăvârșit acord cu bunele practici din domeniu.

Ne propunem de asemenea să facem un obicei din a publica articole, studii, rapoarte, cercetări, chiar și prognoze, să aducem nevoile reale ale societății românești mai aproape de agenda publică, într-un mod profesionist și fundamentat.

Suntem de asemenea parte a unor rețele de ONG-uri, suntem membri în diferite organizații care unesc și coagulează interesele societății civile, care promovează și susțin valori și idei similare.