Top

Gheorghe Oprescu

În perioada 1996-2001, a fost vicepreşedinte, între 2002-2004 consilier al preşedintelui  şi între 2007-2009 preşedinte al Consiliului Concurenţei. Din aceste poziţii, a coordonat negocierile cu Comisia Europeană cu privire la capitolul 6 „Concurenţa”, a reprezentat România în Reţeaua Internaţională pentru Concurenţă şi a coordonat activitatea de protecţie a concurenţei (antitrust) în Romania.

A lucrat in calitate de consultant pentru Banca Mondiala, Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare Europeană, Comisia Europeană, Guvernul României, Institutul European din România, precum şi pentru  companii precum Carpatcement, Eximbank, C.N. Posta Romana sau firme de avocatură.

In prezent, Gheorghe Oprescu este seful catedrei de Economie din Universitatea Politehnica Bucureşti.

În prezent membru al Consiliului Consultativ CEROPE, a fost implicat pe parcursul anilor în diverse proiecte precum:

2011 – 2013 Coordonarea ştiinţifică a serviciilor de consultanta si asistenta tehnica prestate de CEROPE pentru derularea proiectului „Îmbunatatirea capacitatii institutionale, de evaluare si formulare de politici macroeconomice in domeniul convergentei economice cu EU a Comisiei Nationale de Prognoza”

2002 – 2004 Conducător de echipă al Grupului de Experți Economici pentru implementarea Proiectului PHARE “Consolidare instituţională pentru aderență economică și socială – RO 0108.01” având ca obiectiv îmbunătățirea capacității instituționale pentru dezvoltarea politicilor de implementare; beneficiar – Guvernul României

Octombrie 2002 – Iunie 2003 Coordonator proiect “Strategii de dezvoltare locală și regională în contextul globalizării”, finanțat prin grant DC-004670 de Fondul German Marshall al Statelor Unite.