Top

Misiunea noastră

CEROPE își dorește să contribuie la îmbunătățirea calității procesului de elaborare, analiză, implementare şi evaluare a politicilor publice, în special din perspectivă economică.

CEROPE își propune să contribuie la revigorarea climatului de dialog dintre societatea civilă şi autorități, la așezarea lui pe baze solide și de încredere reciprocă, în contextul unui proces decizional transparent și bazat pe comunicarea cu publicul larg.

CEROPE are intenția  să devină un partener al factorilor decizionali sau elaboratorilor de politici publice naționale sau locale, punând la dispoziția acestora expertiza sa de cercetare, de analiză de date, de fundamentare bazată pe dovezi (evidence-led policy) și oferind o nouă perspectivă administrației și legiuitorilor și contribuim astfel la politici publice mai sănătoase, durabile, stabile și orientate către nevoile reale din societate.