Top

Îmbunătăţirea cunoştinţelor despre Parlamentul European prin jocuri educaţionale de simulare

Îmbunătăţirea cunoştinţelor despre Parlamentul European prin jocuri educaţionale de simulare

Grant oferit de Parlamentul European prin apelul de proiecte COMM/SUBV/2016/E – prezentare proiect

În acord cu intențiile noastre de a construi pe baza cercetărilor derulate, de a ne diversifica activitatea și de a ne apropia de nevoile de informare ale societății românești, CEROPE derulează în perioada 3 octombrie 2016 – 3 mai 2017 proiectul “Îmbunătăţirea cunoştinţelor despre Parlamentul European prin jocuri educaționale de simulare”, cofinanțat de Parlamentul European şi al cărui obiectiv general este promovarea unei mai bune înțelegeri privind rolul și modalităţii de funcționare a Parlamentului European, în beneficiul cetățenilor.

În lumina viitoarelor alegeri euro parlamentare, generația de astăzi de elevi de liceu se va confrunta cu prima ocazie de a vota. Pentru a putea înțelege mai bine ce face Parlamentul European și modul în care acționează pentru a îmbunătăți viața fiecărui cetățean al Uniunii Europene, alegătorii tineri au nevoie de acțiuni specifice și campanii de informare adaptate nivelului lor de înțelegere. De aceea, premisa cu care operează acest proiect este aceea că, pentru elevii cu vârsta de peste 15 ani în acest moment, un joc de simulare care asigură echilibrul între învățare și acţiune (jucând roluri), asigură o modalitate atractivă de familiarizare cu instituția Parlamentului European și poate contribui la o prezență activă la votul pentru alegerea europarlamentarilor.

În acest context, în cadrul acestui proiect se urmăreşte îmbunătățirea cunoștințelor despre PE în rândul a 200 de elevi de liceu (15+ ani) din 5 orașe din România (Iaşi, Slatina, Arad, Hunedoara şi Oradea), prin dezbateri și jocuri de rol, cu scopul de a învăța care este rolul, activitatea și modalitatea de funcționare a Parlamentului European și prin participarea la o vizită de studiu la sediul Parlamentului European din Bruxelles (centrul de vizitare) a 10 elevi selectați.

La întoarcere, ei vor disemina informația în școlile lor și, în continuare, școlile vor fi în măsură să reproducă jocul de simulare pentru viitorii elevi.

Etapa 1 – Selecţia liceelor a fost realizată.

Următoarele licee au fost selecţionate pentru a participa în proiect:

Colegiul Economic P. S. Aurelian, Slatina

Colegiul National Vocaţional „Nicolae Titulescu”, Slatina

Colegiul Economic „Emanuil Gojdu”, Hunedoara

Colegiul Național De Informatică Traian Lalescu, Hunedoara

Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta, Arad

Colegiul Economic, Arad

Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu”, Oradea

Colegiul National ,,Iosif Vulcan”,  Oradea

Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Iaşi

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iaşi

Abia aşteptăm să ne cunoaştem!

Etapa 2 – Desfăşurarea jocurilor de simulare – s-a incheiat!

Dorim să îi felicităm pe toţi participanţii din cadrul proiectului “Îmbunătăţirea cunoştinţelor despre Parlamentul European prin jocuri de simulare” pentru efortul depus în timpul dezbaterilor, precum şi cadrelor didactice implicate în implementarea proiectului, Biroului de Informare în România a Parlamentului European, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratelor Judeţene Olt, Hunedoara, Arad, Bihor şi Iaşi.  Am fost plăcut surprinşi de modul în care s-au prezentat elevii şi ne-au susţinut în derularea jocurilor de simulare şi sperăm că informaţiile acumulate le vor fi utile în calitate de viitori alegători.

Delimitarea şi alegerea câştigătorilor care ne vor însoţi în vizita de informare de la Bruxelles a fost dificilă, şi dorim să le transmitem încă odată tuturor elevilor că au fost minunaţi,  iar cei ce nu au fost selectaţi de data aceasta să nu se lase descurajaţi şi să se folosească de această experienţă pentru a se dezvolta frumos în continuare.

Vă invităm să vizualizaţi galeria de imagini a proiectului, veţi putea  observa pe chipurile echipei de implementare a proiectului, plăcerea oferită de timpul petrecut cu elevii.

Dorim să ne cerem scuze, datorită unor probleme tehnice, pozele făcute la Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” din Hunedoara nu mai sunt disponibile pentru a le putea include în galerie.

Proiectul include următoarele etape:

Etapa 1. Selecţia. În perioada octombrie 2016 – noiembrie 2016, vor fi selectate liceele participante la proiect (câte 2 din fiecare oraş selectat), în urma aplicării unei metodologii de selecţie ce va fi elaborată prin consultarea Inspectoratelor Şcolare Judeţene pe raza cărora se desfăşoară proiectul. Din cadrul fiecărui liceu vor fi selectaţi tot în baza unei metodologii care va include criterii de egalitate şi ne-discriminare (egalitate de gen), 20 de elevi ce vor participa la jocurile de simulare pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor privind parlamentul european.

Etapa 2. Desfăşurarea jocurilor. În perioada decembrie 2016 – februarie 2017 vor fi organizate şi desfăşurate jocurile de simulare în cadrul unităţilor de învăţământ selectate.

În cadrul activităților ce vor fi desfășurate, vor fi alese teme de dezbatere de mare actualitate şi racordate la interesele comunităţii în care are loc dezbaterea (mediu, şomaj, imigraţie etc.). Vor fi formate echipe reprezentând diferite grupuri parlamentare, iar un grup va juca rolul jurnaliștilor. Fiecare jucător va juca rolul unui anumit europarlamentar, având la dispoziție informații despre traseul profesional al respectivei persoane, activitatea politică și preferințe pentru anumite teme de dezbatere și poziția susținută. Toți jucătorii vor avea ocazia să vorbească și să susțină o opinie, copiind procedurile PE. Vor fi create materiale care să imite atmosfera din sala de reuniuni a PE.

În baza unei metodologii de jurizare se vor decide câștigătorii, (câte un elev din fiecare liceu participant).

La eveniment vor fi invitaţi să participe 2 bloggeri relevanţi pentru grupa de vârstă 15+ precum şi europarlamentari români, alte personalităţi locale relevante, care vor fi implicaţi şi în sesiunea de jurizare.

Toți elevii participanți vor primi premii și materiale de informare sau promoționale.

Etapa 3. Excursia la Bruxelles. În perioada martie 2017-aprilie 2017, cei 10 elevi selectaţi vor participa la o excursie de 5 zile la Bruxelles care va include şi jocul Parlamentarium, vizite la birourile europarlamentarilor români, alte instituţii UE, muzee şi alte repere importante pentru istoria şi valorile europene, costurile de cazare, deplasare şi masă, fiind suportate prin bugetul proiectului. Diseminarea rezultatelor se va face prin intermediul site-ului www.cerope.ro, a paginii de Facebook dedicată proiectului, precum şi prin alte iniţiative de publicitate.

Echipa de proiect:

Adina Dragoman – Manager de proiect
Silvia Ursu – Specialist comunicare
Tiberiu Cazacioc – Specialist comunicare
Delia Oprişan – Asistent proiect
E-mail: office@cerope.ro

Răspunde la întrebări şi verifică-ţi cunoştinţele despre Uniunea Europeană!

Unde?

Derularea jocurilor de simulare pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor despre Parlamentul European va avea loc în cadrul liceelor selectate, la datele stabilite de comun acord cu profesorii coordonatori ai evenimentelor şi comunicate elevilor.

Cum?

La fiecare joc de simulare, vor participa 20 de elevi, iar la finalul fiecărui joc va fi selecţionat un elev câştigător al unei excursii de 5 zile la Bruxelles, în perioada 4-8 Aprilie 2017, alături de alţi 9 elevi selecţionaţi din cadrul celorlalte licee participante.

Juriul care va realiza selecţia va fi format din 3 persoane, aleși în următoarea ordine, în funcție de prezența la eveniment – euro-deputat, reprezentant Biroul de Informare al PE, reprezentant Comisia Europeană, jurnaliști, reprezentanți ai IȘJ, reprezentanți ai Primăriei, echipa de proiect.

Pentru o introducere în tematica jocului, se va prezenta structura jocului şi scopul fiecărei etape, precum şi o descriere în linii mari a principalelor instituții ale Uniunii Europene, cu accent pe Parlamentul European.

Se va proiecta un scurt film apoi se va anima atmosfera prin parcurgerea unui quiz cu întrebări cu variante de răspuns, legate de Uniunea Europeană, adaptat vârstei și nivelului de cunoștințe al participanților. Scopul quiz-ului este strict de animare și nu va folosi pentru notare. Elevii vor răspunde benevol la întrebări, nu vor fi nominalizați pentru a răspunde.

De asemenea, se va face o prezentare a modului în care se dezbat tematici în Parlamentul European și cum se votează, explicând-se totodată care este modalitatea de desfășurare a jocului și cum reflectă ea procedurile reale din Parlamentul European.

În logica jocului, fiecare dintre cei 20 de elevi participanți va face parte dintr-un grup parlamentar, urmărind modelul existent la PE (vor fi 4 grupuri parlamentare – PPE Popularii Europeni, S&D Socialiști și Democrați, CRE Conservatori și Reformiști și Verzii) și va personifica un anumit euro-deputat, despre care va primi câteva detalii ajutătoare pe biletele pe care le va extrage.

Elevii vor trage la sorți apartenența la grupul parlamentar și profilul lor individual (fiecare va personifica un euro-deputat real), dar și tema pe care o vor expune, urmând regulile de joc explicate în partea introductivă. Vor fi 4 grupuri parlamentare și 5 teme de dezbătut. După extragerea grupului parlamentar, elevii se vor grupa în sală pe grupuri și vor extrage temele din bolul destinat fiecărui grup. Așadar, temele se extrag separat din 4 boluri, câte 5 teme în fiecare bol. Astfel ne asigurăm că în fiecare grup politic PE sunt reprezentate cele 4 teme alese. Biletul va conține tema și detalii care să ajute elevii să se pregătească pentru răspuns.

Temele au fost alese pentru a fi accesibile elevilor și a corespunde intereselor actuale ale euro-deputaților, ca de exemplu migrație, schimbări climatice, tinerii și piața muncii etc. Conţin o cerință strictă prin care elevului i se va cere să își exprime opinia față de tema respectivă, ținând cont de orientarea generală a grupului parlamentar, dar și de alte aspecte. Participanții se vor organiza pe cele 4 grupuri politice. Se cere participanților să se adune în grupuri politice parlamentare, astfel încât să se cunoască unii pe alții. Grupurile amintite se familiarizează cu poziționarea politică față de anumite teme, pe baza fișelor deja repartizate.

Juriul și organizatorii oferă ultimele detalii și sfaturi înainte de a cere elevilor să-și expună argumentat poziția și opiniile, apoi un timp de gândire elevilor (5 minute), pentru a-și pregăti cât mai bine alocuțiunea.

Pe rând, după o ordine aleasă de juriu, fiecare dintre cei 20 de elevi își va susține alocuțiunea, într-un mod cât mai argumentat, urmărind tema propusă, ghidându-se după orientarea politică generală a grupului din care face parte, dar și detaliile oferite despre euro-deputatul pe care îl personifică. Fiecare elev are un timp de 2 minute alocat pentru intervenția sa.

Se notează prezentarea punctelor de vedere ale concurenților, care interpretează rolurile de parlamentari europeni, după o grilă de punctaj pusă la dispoziție (cuprinzând criterii clare) și acordând note de la 1 la 10. Membrii juriului vor avea la dispoziție tabele pentru notarea prestației concurenților. Se va urmări conținutul prezentării (construcția argumentelor, convingerea oratorică, coerența cu linia grupului parlamentar din care fac parte), stilul (siguranța de sine, atitudinea pozitivă, convingerea oratorică) și strategia (structura și utilizarea timpului alocat și discutarea chestiunilor relevante).

La final, prin adunarea notelor, se va crea o ierarhie a elevilor. Se vor face și poze de grup. Toți cei 20 de elevi vor primi cadouri pentru participare.

Juriul comunică câștigătorul, pe baza tabelului semnat de membrii juriului.

Va puteţi pregăti utilizând informaţiile disponibile accesând link-urile următoare:

http://europa.eu/teachers-corner/content/homepage_ro

http://europa.eu/teachers-corner/quiz_ro

http://europa.eu/kids-corner/index_ro.htm

 

Pentru a afla ecourile vizitelor noastre în cadrul liceelor pentru derularea jocurilor de simulare,  puteţi accesa articolele apărute în media locală:

Orădeanca Alexandra Danşa, la Parlamentul European – BIHON

”Europarlamentar pentru o zi” – liceeni orădeni în vizită de studiu la sediul Parlamentului European

Elevii Liceului „Cantemir” s-au „jucat” de-a parlamentarii europeni – 7est

Liceeni de la Oradea vor merge la Bruxelles – BIHON

Dan Abigail – ,,Europarlamentar pentru o zi” _ Ovidan

De la Arad la Bruxelles

De la Arad la Bruxelles _ Eveniment

Simularea educationala _Deputat in Parlamentul European_ la Liceul Teoretic _Dimitrie Cantemir_ Iasi

Colegiul Economic ”P. S. Aurelian”, Slatina

Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu”, Slatina

Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu”, Hunedoara

Colegiul Economic „Emanuil Gojdu”, Hunedoara

Colegiul Naţional ”Elena Ghiba Birta”, Arad

Colegiul Economic, Arad

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Oradea

Colegiul Național „Iosif Vulcan”, Oradea

Colegiul National ”E.Racovita”, Iaşi

Liceul Teoretic ”D. Cantemir”, Iaşi

Nu sunt comentarii

Scrie un comentariu