Top

Proiect OMV Petrom: Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Mădulari pentru perioada 2016-2024

Proiect OMV Petrom: Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Mădulari pentru perioada 2016-2024

Proiectul de realizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Mădulari pentru perioada 2016-2024, finanţat de OMV Petrom, a ajutat comunitatea să aibă o imagine clară asupra situaţiei existente la nivel local în context judeţean, regional şi naţional. Totodată, documentul oferă autorităţii publice locale o viziune strategică de dezvoltare şi abordează proiectele într-o manieră integrată astfel încât investiţiile să aibă rezultate maxime.

Strategia este de asemenea un instrument prin care Comuna Mădulari poate accesa finanţare europeană în actuala perioadă de programare pentru a face faţă provocărilor de natură demografică, socială, economică, de mediu şi climatică identificate la nivelul comunităţii.

Nu sunt comentarii

Scrie un comentariu